Alocatii - AJPIS

Procedura pentru alocatii in Germania

Image 06

Procedura prin care se poate aplica pentru alocatie in Germania

În Germania au dreptul la alocație toți copiii care au reședința în acest stat sau în Statele Membre UE/SEE sau Elveția dacă unul dintre părinți desfășoară activitate în Germania.

Alocația se acordă până la 18 ani sau până la 25 ani pentru tinerii care urmează studii liceale sau universitare.

Cuantumuri – de la 1 ianuarie 2018 (per copil):

primul și al doilea copil €194 lunar

al treilea copil €200 lunar

al patrulea copil și următorii €225 lunar

Lucrătorii migranți români din Germania pot depune cererea de acordare a alocației pentru copil inclusiv online prin accesarea linkului: https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KB1-ro-Antrag-Kindegeld_ba014080.pdf

După completare, cererea trebuie să fie listată și semnată și se va transmite, împreună cu copiile documentelor de identitate și o adeverință eliberată de angajatorul german din care să reiasă data la care ați început activitatea lucrativă în Germania.

Pentru cei care desfășoară o activitate independentă, se va prezenta o copie a înregistrării afacerii și o factură fiscală.

Pentru copiii mai mari de 18 ani se vor depune documente suplimentare care atestă continuarea studiilor.

Aceste documente se transmit prin poștă la: Familienkasse Bayern Nord, 90316, Nűrnberg, Germania.

După ce Familienkasse va primi documentele dumneavoastră, pentru a stabili dreptul la alocație pentru copil, Familienkasse va transmite autorităților române un formular european din care să reiasă ultima lună de plată a alocației în România sau cuantumul alocației plătite dacă un părinte are încă activitate în România.

Anunt important prelungire ICC

Image 06

ANUNȚ IMPORTANT PRELUNGIRE ICC, STIMULENT DE INSERȚIE, CONCEDIU DE ACOMODARE PENTRU DOMENIILE DE ACTIVITATE RESTRICȚIONATE DE AUTORITĂȚI CONFORM HG 394/2020

Pentru beneficiarii de indemnizație pentru creșterea copiilor, stimulent de inserție, sprijin lunar pentru copilul cu dizabilități cu vârsta până la 7 ani, indemnizație pentru creșterea copilului cu dizabilități accentuat și grav, indemnizație lunară de acomodare, care isi desfășoară activitatea în domenii în care se mențin restricții, acordarea drepturilor se prelungește până la ridicarea restricțiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Pentru beneficiarii de indemnizație pentru creșterea copiilor, stimulent de inserție, sprijin lunar pentru copilul cu dizabilități cu vârsta până la 7 ani, indemnizația pentru creșterea copilului cu dizabilități accentuat și grav, indemnizația lunară de acomodare, care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, acordarea drepturilor se prelungește până la ridicarea restricțiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Pentru beneficiarii de indemnizație pentru creșterea copiilor care optează pentru prelungirea concediului pentru creșterea copilului și acordarea indemnizației aferente, până la ridicarea restricțiilor, nu mai este obligatorie efectuarea lunii celuilalt părinte.

Persoanele aflate în prelungirea concediului pentru creșterea copiilor și a indemnizației aferente, care își reiau activitatea ca urmare a ridicării restricțiilor, beneficiază de stimulentul de inserție de la data depunerii cererii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Acordarea stimulentului de inserție pentru persoanele care nu-și pot relua activitatea, se prelungește până la ridicarea restricțiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, chiar dacă în această perioadă copilul împlinește vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu dizabilități.

Persoanele aflate în prelungirea stimulentului de inserție, care își reiau activitatea, beneficiază de stimulentul de inserție de la data reluării activității, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.

DOCUMENTE NECESARE PRELUNGIRII ACORDĂRII DREPTURILOR

I. pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în domenii în care se mențin restricții

Cerere

Adeverință eliberată de angajator care atestă că domeniul de activitate este restricționat

În situația în care se solicită prelungirea concediului (pentru creșterea copilului, de acomodare) se solicită acordul scris al angajatorului.

II. pentru beneficiarii care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură

Cerere

Declarație pe propria răspundere care atestă că domeniul de activitate este restricționat

Transmiterea documentelor se va face prin poșta electronică la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială/a municipiului București, pe adresele de email ale acestora.

Model de cerere, declaratie, adeverinta angajator puteți obține accesând sectiunea de formulare

Important

Ne puteti trimite e-mail cu orice problema aveti si va vom raspunde in cel mai scurt timp posibil. Ne puteti descrie in detaliu nelamuririle dumneavoastra iar noi va vom ajuta cu consultanta profesionista

E-mailurile necesare sunt urmatoarele:

Pentru pensii - pensii@consultantapsa.ro Pentru somaj - somaj@consultantapsa.ro Pentru alocatii - alocatii@consultantapsa.ro